Psychedelic doesn’t necessarily have to involve drugs, i think drugs are a shortcut for realising things you could probably realise on your own MGMT (via ihatetheblackkeys)

(Source: oblonskys, via fyllehuvud)

2,268 notes

adambloghart:

artaeologist:

there are five frogs staring at me right now

but only one can be america’s next top model

(Source: reconcicle, via encourage)

363,962 notes
Första gången man måste acceptera att den som var hela ens värld plötsligt är en av alla främlingar i världen. Då är det okej att falla. (via ulrikaanna)

(via trubbelbarn)

34 notes